Melding (Notification)

The “Melding” objecttype was created from scratch based loosely on data models from existing applications used by the Dimpact muncipalities.

Metadata

Attribute

Value

name

melding

namePlural

meldingen

description

labels

maintainerOrganization

Dimpact

maintainerDepartment

contactPerson

Hugo ter Doest

contactEmail

hugo.terdoest@dimpact.nl

providerOrganization

source

status

draft

dataClassification

open

createdAt

August 27, 2020

modifiedAt

publishedAt

updateFrequency

documentationUrl

Schema

You can download the JSON schema melding.json or view it below:

{
  "default": {},
  "description": "The root schema comprises the entire JSON document.",
  "examples": [
    {
      "hoofdcategorie": "groen",
      "subcategorie": "snoeien",
      "fotos": [
        "www.example.com/path/to/foto1",
        "www.example.com/path/to/foto2"
      ],
      "toelichting": "struiken belemmereren de doorgang",
      "locatie": "lat-long, 52°16'10.1\"N 6°46'10.6\"E",
      "adres": "Bonairestraat 24 Hengelo",
      "servicegebied": "Weidehoek (afgeleid van locatie)",
      "BAG-object": "www.example.com/path/to/BAG-object",
      "toelichtingLocatie": "toelichting op de locatie, niet verplicht",
      "klant": "www.example.com/path/to/klant"
    }
  ],
  "required": [
    "hoofdcategorie",
    "toelichting",
    "locatie"
  ],
  "title": "Het objecttype Melding Openbare Ruimte",
  "properties": {
    "hoofdcategorie": {
      "default": "",
      "description": "Categorie van de melding",
      "enum": [
        "groen",
        "grijs",
        "water",
        "overig",
        null
      ],
      "examples": [
        "groen"
      ],
      "title": "The hoofdcategorie schema"
    },
    "subcategorie": {
      "default": "",
      "description": "Per hoofdcategorie zijn er bepaalde subcategorieen toegestaan",
      "examples": [
        "snoeien"
      ],
      "title": "The subcategorie schema",
      "enum": [
        "snoeien",
        "kappen",
        null
      ]
    },
    "fotos": {
      "default": [],
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "examples": [
        [
          "www.example.com/path/to/foto1",
          "www.example.com/path/to/foto2"
        ]
      ],
      "title": "Een lijst van nul of meer URI's naar foto's",
      "additionalItems": true,
      "items": {
        "type": "string",
        "anyOf": [
          {
            "$id": "#/properties/fotos/items/anyOf/0",
            "type": "string",
            "title": "The first anyOf schema",
            "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
            "default": "",
            "examples": [
              "URI1",
              "URI2"
            ]
          }
        ]
      }
    },
    "toelichting": {
      "$id": "#/properties/toelichting",
      "type": "string",
      "title": "The toelichting schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "struiken belemmereren de doorgang"
      ]
    },
    "locatie": {
      "$id": "#/properties/locatie",
      "type": "string",
      "title": "The locatie schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "lat-long, 52°16'10.1\"N 6°46'10.6\"E"
      ]
    },
    "adres": {
      "$id": "#/properties/adres",
      "type": "string",
      "title": "The adres schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "Bonairestraat 24 Hengelo"
      ]
    },
    "servicegebied": {
      "$id": "#/properties/servicegebied",
      "type": "string",
      "title": "The servicegebied schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "Weidehoek (afgeleid van locatie)"
      ]
    },
    "BAG-object": {
      "$id": "#/properties/BAG-object",
      "type": "string",
      "title": "The BAG-object schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "www.example.com/path/to/BAG-object"
      ]
    },
    "toelichtingLocatie": {
      "$id": "#/properties/toelichtingLocatie",
      "type": "string",
      "title": "The toelichtingLocatie schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": "",
      "examples": [
        "toelichting op de locatie, niet verplicht"
      ]
    },
    "contactgegevens": {
      "default": {},
      "description": "A URI to a Klant resource",
      "examples": [
        "/path/to/klant"
      ],
      "required": [],
      "title": "URI naar een Klant zoals in ZGW API's gespecificeerd",
      "additionalProperties": true
    }
  },
  "additionalProperties": true
}